Skip to content

obieg chłodziwa

obieg chłodziwa

1. Przepływ czynnika chłodzącego przez reaktor jądrowy. 2. Zespół elementów reaktora jądrowego i jego urządzeń pomocniczych, przez które przepływa chłodziwo.
Zadaniem obiegu chłodziwa jest odebranie ciepła generowanego w elementach paliwowych, moderatorze i elementach struktur wewnętrznych rdzenia reaktora. Rozróżnia się obieg chłodziwa pierwotny, przechodzący przez rdzeń reaktora, oraz obieg chłodziwa wtórny, odbierający ciepło od obiegu pierwotnego. W rzadkich przypadkach stosuje się również obieg pośredni.

This Post Has 0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top