Skip to content

konwekcja

konwekcja

Ruch makroskopowych obszarów cieczy lub gazu względem siebie pod działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. pompy, mieszadła (konwekcja wymuszona), lub wskutek różnicy gęstości w zewnętrznym polu grawitacyjnym (konwekcja swobodna, konwekcja naturalna). Konwekcja warunkuje znacznie szybsze wyrównywanie się własności fizycznych i składu chemicznego cieczy i gazów niż inne mechanizmy. Zjawisko konwekcji wykorzystuje się np. do przenoszenia ciepła w systemach centralnego ogrzewania.

Back To Top