Skip to content

Jak mały jest atom?

Zacznijmy od jednego milimetra – mniej więcej takiej wielkości jest ziarenko piasku. Bez wysiłku można je zobaczyć gołym okiem. Spróbujmy teraz wyobrazić sobie owo ziarenko podzielone na 1000 równych części. Wielkość każdej z tych cząsteczek piasku będzie wówczas wynosiła około jednej tysięcznej milimetra (innymi słowy – jeden mikrometr). Tak maleńkie drobinki – tego rozmiaru są np. bakterie – można zobaczyć tylko przy użyciu mikroskopu optycznego, a najlepiej elektronowego.

A atomy są przecież znacznie mniejsze – w porównaniu z atomami mikroby są olbrzymie!

A zatem jak mały jest atom?

Gdybyśmy jeszcze raz podzielili odłamek ziarnka piasku o wielkości mikroba na 1000 równych części, otrzymalibyśmy nową jednostkę długości – nanometr. Większe molekuły, takie jak białka, mają średnicę około 50 nanometrów. Aby wyobrazić sobie wielkość atomów, musimy raz jeszcze podzielić „nanodrobinę” naszego ziarnka piasku – tym razem na dziesięć jednakowych części! Otrzymana wielkość – 0,1 nanometra – jest wówczas niemal równa średnicy atomu wodoru.

Dla tych, którzy wolą wyobrazić sobie wielkość atomu w postaci liczb z wieloma zerami: atomy wodoru, a więc najprostsze istniejące atomy, mają zgodnie z modelem Bohra średnicę wynoszącą 0,000 000 000 106 metra. Załóżmy, że rozdrabnianie ziarnka piasku niemal w nieskończoność byłoby rzeczywiście możliwe: czy wówczas uzyskalibyśmy coś takiego jak atomy piasku? Oczywiście, że nie! Atom jest najmniejszą porcją substancji o określonych własnościach chemicznych.

Rozmiar atomu wynosi około 10-10 metra (lub 10-8 centymetra). Oznacza to, że 108 (lub 100 000 000) atomów ustawionych w rzędzie zmieściłoby się na jednym centymetrze długości (co odpowiada mniej więcej wielkości paznokcia). Atomy różnych pierwiastków mają różne rozmiary, ale 10-10 m można traktować jako przybliżoną wartość dla dowolnego atomu.

Na tej stronie:
Back To Top