Skip to content

[MIT] Ludzie mieszkający w pobliżu elektrowni jądrowej otrzymują zwiększone dawki promieniowania jonizującego

Nieprawdą byłoby stwierdzenie, że ludzie mieszkający w pobliżu EJ nie otrzymują żadnej dodatkowej dawki promieniowania jonizującego. Nieszczelności dotykają każde możliwe urządzenie wytworzone przez człowieka – czy są to kotły parowe, silniki czy zwykłe opony. Każdy, kto jeździł na rowerze wie, że prędzej czy później, mimo nienaruszonej opony, trzeba ją z powrotem napompować.

W elektrowni jądrowej odbywają się co jakiś czas kontrolowane upusty gazów radioaktywnych i jest to niezaprzeczalny fakt. Wykonywane są one pod ścisłą kontrolą dozorów jądrowych. Odpowiednio wysokie kominy dbają o to, by gazy te zostały wyrzucone na wysokość, w której rozpuszczą się w atmosferze. Ilości te są tak małe, że ich radioaktywność jest praktycznie bez znaczenia. Dawkę skuteczną promieniowania jonizującego, tę którą otrzymujemy ze źródeł naturalnych i tę, którą otrzymujemy poprzez funkcjonowanie elektrowni jądrowej, mierzymy w siwertach (Sv). Wielkość ta, to nic innego, jak ilość energii promieniowania pochłoniętej przez materię (np. nasz organizm), uwzględniająca jego skuteczność, która zależy od rodzaju promieniowania i od jego energii. Poniższa tabela przedstawia dawkę skuteczną promieniowania jonizującego pochodzącego z różnych źródeł.

Tab. Dawka skuteczna promieniowania jonizującego z różnych źródeł, źródło: opracowanie własne
Źródło Roczna dawka [mSv]
Średnia roczna dawka od elektrowni jądrowej 0,02
Mieszkańcy Gdyni (ok 50 m n.p.m.) 0,41
Mieszkańcy Zakopanego (ok. 850 m n.p.m.) 0,55
Dawka od źródeł naturalnych 2,4
Prześwietlenie rtg klatki piersiowej 3-6
Pracownicy usuwający skutki awarii w Czarnobylu 150
Promieniowanie naturalne w niektórych rejonach Brazylii 250

Z tabeli powyżej widać, że dawki z innych źródeł są znacznie większe w porównaniu z dawką otrzymywaną od elektrowni jądrowej. Przy takich wartościach dawek otrzymywanych od funkcjonującej elektrowni jądrowej z większą rezerwą trzeba traktować zamieszkanie na większych wysokościach. Przeprowadzka z Gdyni do Zakopanego spowoduje, że rocznie otrzymalibyśmy dawkę 7 razy większą, niż poprzez działanie elektrowni jądrowej znajdującej się niedaleko naszego miejsca zamieszkania. Niedużo? Mieszkańcy miasteczka Ramsar, w Iranie otrzymują co roku dawkę ponad 260 mSv z uwagi na gorące źródła, które tam są  i cieszą się oni bardzo dobrym zdrowiem! Dawka promieniowania jonizującego jest tam 23 000 razy większa, niż w okolicy elektrowni jądrowej. A nikt z tego powodu nie szykuje się do przeprowadzki.

Na tej stronie:
Back To Top