Skip to content

dawka skuteczna

dawka skuteczna E(τ)

Oznacza  sumę obciążających dawek równoważnych w narządzie lub tkance HT(T) będących wynikiem wniknięcia substancji promieniotwórczej, pomnożonych przez odpowiednie czynniki wagowe tkanki wT , wyrażoną wzorem:

Przy wyznaczaniu E(τ), czas τ określony jest liczbą lat okresu sumowania. Dla zapewnienia zgodności z  dawkami granicznymi τ jest w przypadku dorosłych okresem 50 lat po wniknięciu substancji promieniotwórczej, a w przypadku niemowląt i dzieci – okresem do wieku 70 lat. Jednostką obciążającej dawki skutecznej jest siwert (Sv).

Back To Top