Skip to content

dawka równoważna

dawka równoważna HT(τ)

Dawka, która jest całką po czasie (τ) z mocy dawki równoważnej (w tkance lub narządzie T), jaką otrzyma osobnik w wyniku wniknięcia substancji promieniotwórczej do organizmu. Jest ona określona wzorem:

dla wniknięcia w czasie t0, gdzie:  jest odpowiednią mocą dawki równoważnej w tkance lub narządzie w chwili t, oznacza okres objęty całkowaniem. Przy wyznaczaniu HT(τ), czas podawany jest w latach. Jeżeli nie jest określony, przyjmuje się, że wynosi on 50 lat dla dorosłych i do wieku 70 lat dla dzieci. Jednostką równoważnej dawki obciążającej jest siwert.

Back To Top