Skip to content

dawka pochłonięta

dawka pochłonięta

Ilość energii pochłoniętej w jednostce masy substancji napromienianej promieniowaniem jonizującym. Dawka pochłonięta oznacza dawkę uśrednioną w tkance lub narządzie. Jednostką dawki pochłoniętej jest grej (Gy), jeden grej równa się jeden dżul na kilogram: 1 Gy = 1 J kg-1.

Back To Top