Skip to content

aktywność promieniotwórcza

aktywność promieniotwórcza

Wyraża liczbę przemian promieniotwórczych zachodzących w jednostce czasu. Dawniej jednostką aktywności był curie (Ci), odpowiadający 3,7·1010 rozpadom promieniotwórczym w ciągu sekundy. Obecnie jednostką aktywności w układzie SI jest odwrotność jednostki czasu (1/s), którą nazwano bekerelem (Bq).

Back To Top