Skip to content

promieniowanie rentgenowskie

promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X)

Promieniowanie elektromagnetyczne odkryte przez Wilhelma K. Röntgena podczas bombardowania metalu elektronami. Rozróżnia się promieniowanie rentgenowskie o widmie ciągłym, emitowane przy hamowaniu cząstek naładowanych w materii (tzw. promieniowanie hamowania), oraz promieniowanie rentgenowskie charakterystyczne, emitowane przez atomy zjonizowane w powłokach wewnętrznych. Promieniowanie rentgenowskie w zakresie energii od ok. kilkunastu do kilkudziesięciu keV znalazło ważne zastosowanie w medycynie i technice oraz w badaniach struktury ciał stałych.

Back To Top