Skip to content

Röntgen, Wilhelm Conrad

Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)

Niemiecki fizyk. W 1901 roku otrzymał, jako pierwszy, Nagrodę Nobla z fizyki za odkrycie (1895) nowego rodzaju promieniowania elektromagnetycznego, nazwanego przez niego promieniowaniem X, a obecnie zwanego promieniowaniem rentgenowskim, oraz za zbadanie właściwości tego promieniowania. Prowadził również badania nad ciepłem właściwym i fizyką kryształów, zmierzył oddziaływanie magnetyczne prądu konwekcyjnego naładowanych cząstek, przeprowadził bardzo dokładne pomiary zmian właściwości substancji poddawanych wysokim ciśnieniom.

Back To Top