Skip to content

promieniotwórczość naturalna

promieniotwórczość naturalna

Promieniotwórczość nuklidów istniejących w przyrodzie. Można je podzielić na następujące grupy:

  1. nuklidy promieniotwórcze pierwotne, nietrwałe geologicznie: U-238, U-235, Th-232 K-40, Rb-87, Lu-176, La-188, Sm-147, W-176, Sb-123;
  2. nuklidy promieniotwórcze wtórne:
    1. powstające z innych nuklidów promieniotwórczych (z szeregów promieniotwórczych), np. U-234, Pa-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-215, Po-211, Bi-215, Pb-211, Th-228, Ac-228,…,
    2. powstające w reakcjach jądrowych, np. H-3, C-14, Be-7, Be-10, Na-22, P-32, S-35, Cl-36, Th-233, U-233, Np-239.

Back To Top