Skip to content

szereg promieniotwórczy

szereg promieniotwórczy

Łańcuch izotopów, z których każdy powstaje z poprzedniego w wyniku jego rozpadu promieniotwórczego, aż do chwili pojawienia się trwałego produktu – izotopu niepromieniotwórczego. Znane są cztery duże szeregi promieniotwórcze: uranowo-aktynowy, uranowo-radowy, torowy i neptunowy.

Back To Top