Skip to content

promieniowanie hamowania

promieniowanie hamowania

Promieniowanie elektromagnetyczne powstające podczas hamowania cząstki naładowanej wskutek jej oddziaływania z elektrostatycznym polem jądra i elektronów. Czasami promieniowanie wysyłane przez naładowane cząstki poruszające się w polu magnetycznym (tzw. magnetyczne promieniowanie hamowania lub synchrotronowe). Najprostszym przykładem promieniowania hamowania jest emisja promieniowania X (rentgenowskiego). Intensywność emisji promieniowania hamowania zależy od energii cząstki, od jej masy oraz od liczby atomowej jąder ośrodka.

Back To Top