Skip to content

Einstein, Albert

Albert Einstein (1879-1955)

Niemieckojęzyczny fizyk teoretyk, noblista; zwykle uznawany za naukowca niemiecko-żydowskiego, choć miał też silne związki ze Szwajcarią i USA. W 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla z fizyki za odkrycie praw rządzących zjawiskiem fotoelektrycznym. W 1905 roku ukazała się w „Annalen der Physik” jego praca „O elektrodynamice ciał w ruchu” zawierająca szczególną teorię względności. W tym samym roku wprowadził, dla wyjaśnienia zjawiska fotoelektrycznego, pojęcie kwantu światła – fotonu i stworzył kwantową teorię promieniowania oraz opublikował teorię ruchów Browna. W 1907 roku ogłosił teorię ciepła właściwego ciał stałych, a w 1916 roku – ogólną teorię względności. Od 1918 roku aż do śmierci Einstein pracował nad sformułowaniem tzw. jednolitej teorii pola.

Back To Top