Skip to content

jądro atomowe

jądro atomowe

Centralna część składowa atomu, w której skupiona jest prawie cała jego masa. Masa elektronów w atomie stanowi zaledwie ok. 0,05% masy jądra. Jądro atomowe składa się z nukleonów (protonów i neutronów) powiązanych siłami jądrowymi. Rozmiary liniowe jądra wynoszą 10-12-10-13 cm, a gęstość 1014 g/cm3. Liczba protonów w jądrze jest równa liczbie elektronów orbitalnych i nazywana jest liczbą atomową Z. Masę jądra opisuje liczba masowa A. Ładunek jądra wynosi +Ze (e – ładunek elektronu).

Back To Top