Skip to content

rad

rad

1) Naturalny pierwiastek promieniotwórczy o symbolu Ra (Z=88), odkryty przez Piotra Curie i Marię Skłodowską-Curie w 1898 roku. Jest to srebrzystobiały metal, bardzo czynny chemicznie. Posiada silne własności promieniotwórcze.

2) jednostka dawki promieniowania jonizującego spoza układu SI. Dawka jest równa jednemu radowi, gdy na kilogram napromieniowanej materii przypada 0,01 J pochłoniętej energii jakichkolwiek promieni jonizujących. Stąd 1 J/kg = 100 rad = 1 Gy (grej). Nazwa jednostki dawki „rad” jest akronimem określenia „roentgen absorption dose”, tj. rentgen dawki pochłoniętej.

Back To Top