Skip to content

rentgen

rentgen

Dawna jednostka dawki ekspozycyjnej. Rentgen definiowany jest jako taka ilość promieniowania elektromagnetycznego, która w masie 1 kg powietrza utworzy ładunek elektryczny równy 2,58‧10-4 C (kulomba). 1 R = 0,258 mC/kg.

Back To Top