Skip to content

polon

polon

Naturalny pierwiastek promieniotwórczy o symbolu Po (Z = 84, masa atomowa 209 u, gęstość 9,4 g/cm3, temperatura topnienia 254°C) odkryty przez Marię i Piotra Curie w 1898 roku. Polon jest silnie radioaktywnym, srebrzystoszarym metalem. W przyrodzie polon występuje mikrośladowych ilościach. Polon ma 33 izotopy. Najtrwalszym naturalnie występującym izotopem jest Po-210 o T½ = 138,3 dnia. Praktycznie wszystkie badania polonu prowadzone są z użyciem izotopu Po-210. Polon jest silnie toksyczny. Dawka śmiertelna dla polonu wynosi ok. 1 mikrograma, co czyni go około 50 000 razy bardziej trującym niż cyjanowodór.

Back To Top