Skip to content

neutron prędki

neutron prędki

Neutron o energii większej od ok. 0,1 MeV, co odpowiada cząstce poruszającej się z prędkością większą niż 150 km/s. Neutrony uwalniające się podczas rozszczepień jąder są neutronami prędkimi.

Back To Top