Skip to content

E = mc²

E = mc² – ten wzór wszyscy już z pewnością kiedyś widzieliśmy. Albert Einstein opublikował go w podobnej formie w uzupełnieniu do wydanej przez siebie w 1905 roku „Szczególnej teorii względności”. Wzór ten zakłada, że energia i masa są sobie równoważne – masa jest więc inną formą energii i mogą one zostać w siebie przemienione. Na przykład w reaktorze jądrowym. Produkty rozszczepienia jądra uranu mają łącznie mniejszą masę niż początkowe jądro uranu. Różnica mas zostaje uwolniona w postaci energii.

Czynnikiem liczbowym we wzorze łączącym energię i masę jest kwadrat prędkości światła c – jest to liczba ogromna (światło porusza się z prędkością 300 000 km na sekundę). Powoduje to, że nawet niewiele gramów masy odpowiada olbrzymiej ilości energii.

Ciekawostka!

Do zaspokojenia energetycznych potrzeb ludności całego globu potrzebne było w roku 2000 ok. 3•1020 J. Jaka masa jest równoważna tej energii?

Odpowiedź:

c2 to 9•1016 (m/s)2 poszukiwana „masa równoważna” to (3•1020)/(9•1016) ≈ 0,3•104 kg,

– czyli ok. 3 tony czegokolwiek – tyle waży kilka dużych samochodów albo jeden rosły hipopotam.

Polska w 2000 roku zużywała 3,8•1018 J energii, co odpowiada masie ok. 40 kg – kilka worków ziemniaków!!!

Na tej stronie:
Back To Top