Skip to content

promieniowanie beta

promieniowanie beta

Rodzaj promieniowania jonizującego wysyłanego przez promieniotwórcze jądra atomowe; powstaje w wyniku przemian zachodzących w jądrach, polegających na przemianie neutronu w proton z emisją elektronu z jądra – promieniowanie beta minus (β-), lub na przemianie protonu w neutron z emisją pozytonu, czyli dodatniego elektronu – promieniowanie beta plus (β+). Promieniowanie beta odznacza się średnią zdolnością jonizacji ośrodka i średnią przenikliwością. Promieniowanie beta przenika m.in. ok. 1 cm w głąb ludzkiego ciała.

Back To Top