Skip to content

promieniowanie gamma

promieniowanie gamma

Promieniowanie elektromagnetyczne (jak światło czy fale radiowe) o bardzo dużej energii, odznaczające się dużą przenikliwością, zwane także fotonami; często zachowuje się jak cząstka, a nie jak fala – dualizm korpuskularno-falowy. Promieniowanie gamma powstaje w wyniku przemian jądrze atomowym lub w wyniku zderzeń jąder z cząstkami, np. neutronami – reakcja (n,γ). Promieniowanie gamma przenika przez grube warstwy ciężkich materiałów. Zdolność jonizacji promieniowania gamma jest znacznie mniejsza niż promieniowania alfa i beta.

Back To Top