Skip to content

reaktywność

reaktywność

Reaktywność ρ określa reakcję reaktora jądrowego na zmianę jego własności fizycznych w wyniku oddziaływania różnorakich czynników technologicznych i geometrycznych (temperatura, rozmiary, koncentracja nuklidów rozszczepialnych oraz trucizn itd.). Ponieważ wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na wartość efektywnego współczynnika mnożenia neutronów keff, dlatego wprowadzono pojęcie reaktywności ρ:

Reaktywność stanowi miarę odchylenia reaktora od stanu krytycznego, dla którego keff = 1. Każdemu elementowi paliwowemu odpowiada pewna reaktywność dodatnia, analogicznie każdemu prętowi regulacyjnemu lub bezpieczeństwa odpowiada pewna reaktywność ujemna.

Back To Top