Skip to content

efektywny współczynnik mnożenia

efektywny współczynnik mnożenia (keff)

Wielkość fizyczna określająca dynamikę reakcji łańcuchowej rozszczepiania w reaktorze jądrowym, inaczej określająca stabilność reakcji łańcuchowej. Jest to stosunek liczby neutronów każdego następnego pokolenia do liczby neutronów pokolenia poprzedniego. Inaczej, jest to stosunek szybkości produkcji neutronów do szybkości straty neutronów. Gdy keff < 1reaktor jest podkrytyczny – produkcja neutronów jest mniejsza niż strata, reakcja łańcuchowa zanika, reaktor się wyłącza; gdy keff = 1reaktor jest krytyczny – produkcja neutronów jest taka sama jak strata, reaktor jest stabilny; gdy keff > 1reaktor jest nadkrytyczny – produkcja neutronów jest większa od straty, reakcja łańcuchowa się rozwija, moc reaktora rośnie.

Back To Top