Skip to content

gęstość mocy

gęstość mocy

Wielkość fizyczna określająca energię cieplną wydzielającą się w reaktorze na jednostkę objętości i czasu, wyrażana w W/cm3 lub kW/dm3.

Back To Top