Skip to content

miony

miony

Nietrwałe cząstki elementarne, należące do leptonów. Znane są dwa rodzaje tych cząstek: mion dodatni i mion ujemny. Masa mionu wynosi 105,66 MeV/c², gdzie c – prędkość światła w próżni. Czas połowicznego rozpadu mionu wynosi zaledwie 2 μs, po czym rozpada się on na elektron, neutrino i antyneutrino. Należą do drugiej generacji cząstek elementarnych i wykazują pokrewieństwo z elektronem, tzn. posiadają takie same własności, co elektron, z wyjątkiem około 207 razy większej masy.

Back To Top