Skip to content

okres połowicznego rozpadu

okres połowicznego rozpadu

Inaczej okres połowicznego zaniku. Czas, w którym połowa początkowej liczby jąder promieniotwórczych danego radionuklidu ulegnie rozpadowi. Okres połowicznego rozpadu jest wielkością charakterystyczną każdego izotopu promieniotwórczego.

Back To Top