Skip to content

wychwyt elektronu

wychwyt elektronu

Przemiana beta polegająca na pochłonięciu przez jądro jednego z orbitalnych elektronów atomu i jednoczesnej emisji neutrina. Jeden z protonów jądra zamienia się w neutron; liczba atomowa maleje o 1. Atom po wychwycie elektronu znajduje się w stanie wzbudzonym, do stanu podstawowego przechodzi z emisją promieniowania rentgenowskiego lub elektronów Augera.

Back To Top