Skip to content

siła Coulomba

siła Coulomba

Siła oddziaływania elektrostatycznego ładunków elektrycznych. Prawo Coulomba mówi, że siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Siła oddziaływania ładunków jest siłą centralną i zachowawczą.

Back To Top