skip to Main Content

siła Coulomba

siła Coulomba

Siła oddziaływania elektrostatycznego ładunków elektrycznych. Prawo Coulomba mówi, że siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Siła oddziaływania ładunków jest siłą centralną i zachowawczą.

Back To Top