Skip to content

gazy szlachetne

gazy szlachetne

Inaczej helowce. Są to pierwiastki chemiczne ostatniej, 18 (dawniej 0 lub VIII głównej) grupy układu okresowego. Do pierwiastków tych zalicza się hel, neon, argon, krypton, ksenon i radon. Wszystkie helowce są bezbarwnymi, bezwonnymi, słabo rozpuszczającymi się w wodzie gazami. Mają niskie temperatury topnienia. Pierwiastki te są wysoce niereaktywne. Gazy szlachetne wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest obojętna, beztlenowa atmosfera zapobiegająca reakcjom utleniania.

Back To Top