Skip to content

Heisenberg, Werner Carl

Werner Carl Heisenberg (1901-1976)

Fizyk niemiecki. W 1932 roku otrzymał nagrodę Nobla z fizyki za pionierskie prace z mechaniki kwantowej. Heisenberg jest twórcą macierzowej postaci mechaniki kwantowej. W 1927 roku podał jedną z najważniejszych zasad fizyki atomowej – zasadę nieoznaczoności. Wyjaśnił strukturę widma helu. W 1932 roku wyraził pogląd, obecnie ogólnie przyjęty, że jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. W ostatnich latach zajmował się jednolitą teorią pola i cząstek elementarnych oraz filozoficznymi problemami fizyki współczesnej.

Back To Top