Skip to content

luminescencja

luminescencja

Zjawisko świecenia niektórych substancji, zwanych luminoforami, pod wpływem różnych czynników m.in. bombardowania cząstkami elementarnymi. W zależności od szybkości zanikania świecenia rozróżnia się zjawiska fluorescencji i fosforescencji.

Back To Top