Skip to content

energia wiązania jądra

energia wiązania jądra

Energia, jaką należałoby doprowadzić do jądra, aby rozdzielić go na poszczególne nukleony. Charakteryzuje siłę, z jaką związane są nukleony w jądrze atomowm. Średnia energia wiązania przypadająca na jeden nukleon jest rzędu kilku MeV (milionów elektronowoltów) i dla większości jąder wynosi ok. 8 MeV.

Back To Top