Skip to content

Weizsäcker, Carl Friedrich von

Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007)

Niemiecki fizyk i filozof. Był najdłużej żyjącym członkiem zespołu, który prowadził badania jądrowe w Niemczech podczas II wojny światowej pod kierownictwem Wernera Heisenberga. Weizsäcker dokonał ważnych odkryć teoretycznych dotyczących produkcji energii w gwiazdach w procesach syntezy jądrowej. Jest autorem ważnej pracy teoretycznej na temat formowania się planet we wczesnym Układzie Słonecznym. W swojej późnej karierze skupił się bardziej na kwestiach filozoficznych i etycznych i otrzymał kilka międzynarodowych wyróżnień za swoją pracę w tych obszarach.

Back To Top