Skip to content

detektor termoluminescencyjny

detektor termoluminescencyjny

Bierny detektor promieniowania jonizującego rejestrujący jego sumaryczną dawkę otrzymaną w danym okresie. Dokonuje pomiaru dzięki zjawisku termoluminescencji, tzn. luminescencji substancji wywołanej jej ogrzewaniem, która wcześniej została pobudzona przez światło lub promieniowanie jonizujące. Wykonywany jest z fluorku litu w postaci pastylek. Pomiaru dokonuje się w czytniku termoluminescencyjnym. Ze względu na wysoką czułość, tkankopodobność i małe wymiary jest wykorzystywany przy pomiarach dawek promieniowania jonizującego w naturze.

Back To Top