Skip to content

licznik Geigera–Müllera

licznik Geigera–Müllera

Gazowy licznik promieniowania jonizującego. Daje sygnał wyjściowy w postaci impulsów elektrycznych. Najczęstszym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest cylindryczny układ elektrod, umieszczony w próżnioszczelnej obudowie szklanej lub metalowej, napełnionej gazem. Powszechnie stosowany do detekcji promieniowania alfa i beta w różnych dziedzinach nauki i techniki.

Back To Top