Skip to content

detektor scyntylacyjny

detektor scyntylacyjny

Jest detektorem promieniowania jonizującego, którego podstawę działania stanowi zjawisko emisji fotonów zachodzące w niektórych substancjach pod wpływem bombardowania ich cząstkami naładowanymi. Podczas przechodzenia przez scyntylator cząstki jonizującej wytwarzane są jony i elektrony, które z kolei są źródłem emisji fotonów, obserwowanej w postaci błysków, czyli scyntylacji.

Back To Top