Skip to content

fotokatoda

fotokatoda

Katoda komórki fotoelektrycznej, pokryta jest zwykle warstwą materiału o małej pracy wyjścia, najczęściej warstwą cezową-antymonową.

Back To Top