Skip to content

fotopowielacz

fotopowielacz

Detektor promieniowania elektromagnetycznego pracujący na zasadzie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego i wtórnej emisji elektronów. Elektrony „wybite” światłem z katody są przyspieszane z polem elektrycznym pomiędzy katodą i pierwszą elektrodą. Zderzając się z elektrodą, powodują wybicie kilka razy większej liczby elektronów. Analogiczne zjawisko zachodzi między kolejnymi elektrodami, w rezultacie do anody dociera 105 – 109 razy więcej elektronów niż było emitowanych z katody. Fotopowielacze zalazły zastosowanie w technice pomiarowej fizyki jądrowej w scyntylatorach.

Back To Top