Skip to content

radiotoksyczność

radiotoksyczność

Zdolność izotopu promieniotwórczego do powodowania uszkodzeń poprzez promieniowanie wtedy, gdy znajduje się on wewnątrz organizmu człowieka. Działanie radiotoksyczne izotopów promieniotwórczych na ustrój człowieka zależy od wielu czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Ogólnie można stwierdzić, ze najbardziej toksyczne są izotopy o długim okresie połowicznego rozpadu, emitujące cząstki alfa.

Back To Top