Skip to content

współczynnik przewodzenia ciepła

współczynnik przewodzenia ciepła

Miara szybkości przepływu ciepła przez przewodnictwo cieplne. Jednostką miary współczynnika przewodzenia ciepła w układzie SI jest J‧m-1‧s-1‧K-1.

Back To Top