Skip to content

radiofarmaceutyki

radiofarmaceutyki

Związki chemiczne o cząsteczkach zawierających jeden lub więcej atomów promieniotwórczych, stosowane w diagnostyce i lecznictwie. Stosowanie radiofarmaceutyków w diagnostyce polega na wprowadzeniu substancji promieniotwórczej do tkanek i narządów, a następnie na rejestracji promieniowania nagromadzonego tam izotopu oraz określeniu jego rozkładu. Radioizotopy wprowadzone do organizmu zanikają z czasem w wyniku rozpadu fizycznego (rozpadu promieniotwórczego), metabolizmu i wydalania z ustroju.

Back To Top