Skip to content

napromienianie

napromienianie

Podawanie działaniu promieni jonizujących substancji nieożywionych lub organizmów żywych w celach badawczych, technologicznych lub leczniczych. W napromienianych obiektach absorbowana jest energia promieniowania, czyli dawka.

Back To Top