Skip to content

Joliot-Curie, Frédéric Jean

Frédéric Jean Joliot-Curie (1900-1958)

Francuski fizyk. W 1935 roku otrzymał (wspólnie z żoną Ireną Joliot-Curie) nagrodę Nobla z chemii za odkrycie i badanie sztucznej promieniotwórczości. Wraz z żoną odkrył w 1933 roku zjawisko tworzenia się par elektronowo-pozytonowych powstających z fotonów gamma. Prowadził badania promieniowania neutronowego. W 1939 roku wspólnie z H. Halbanem i L. Kowarskim odkrył możliwość jądrowej reakcji łańcuchowej. Pod jego kierunkiem zbudowano w 1948 roku we Francji pierwszy w zachodniej Europie reaktor jądrowy Zoe. Zajmował się zastosowaniami pierwiastków promieniotwórczych w biologii i medycynie.

Back To Top