Skip to content

Fermi, Enrico

Enrico Fermi (1901-1954)

Włoski fizyk. W 1938 roku otrzymał nagrodę Nobla z fizyki za wytworzenie w reakcjach z neutronami nowych pierwiastków promieniotwórczych oraz odkrycie jądrowych reakcji łańcuchowych. Fermi zajmował się fizyką statystyczną, teorią ciała stałego, teorią promieniowania kosmicznego, a w związku z tym kosmicznym polem magnetycznym oraz fizyką jądrową (m.in. teorią rozpadu beta, od niego pochodzi termin „neutrino”). Pod kierunkiem Fermiego skonstruowano w 1942 roku pierwszy reaktor jądrowy w Chicago oraz prowadzono prace nad bombami atomowymi.

Back To Top