Skip to content

bomba atomowa

bomba atomowa

Broń masowej zagłady. Jej działanie polega na wykorzystaniu niekontrolowanej reakcji rozszczepienia jąder atomowych. Wybuch bomby atomowej następuje po odpaleniu konwencjonalnego ładunku wybuchowego, który powoduje momentalne połączenie wszystkich części materiału rozszczepialnego w jedną całość o masie przekraczającej masę krytyczną. Zostaje wówczas zapoczątkowana reakcja łańcuchowa, wybuch następuje po kilku μs. Moc bomby atomowej wyraża się zwykle liczbą kiloton trójnitrotoluenu (TNT), których wybuch jest równoważny wybuchowi danej bomby atomowej.

Back To Top