Skip to content

dyfuzja neutronów

dyfuzja neutronów

Zjawisko obserwowane w przypadku istnienia obszarów o różnej gęstości neutronów. Przez kolejne rozpraszanie istnieje tendencja do migracji neutronów z obszarów o dużej ich gęstości do obszarów, gdzie neutronów jest mało.

Back To Top