Skip to content

Europejska Wspólnota Energii Atomowej Euratom

Europejska Wspólnota Energii Atomowej Euratom (ang. The European Atomic Energy Community)

Jedna z trzech Wspólnot Europejskich, powstała na mocy traktatów rzymskich 25 marca 1957 r. (Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej). Celem organizacji jest pokojowa współpraca w dziedzinie rozwoju technologii jądrowych, tworzenie i szybki rozwój przemysłu nuklearnego, przyczynianie się do poprawy standardów życia w państwach członkowskich poprzez swobodny rozwój technik, przepływ specjalistów, zabezpieczenie transportu, rozwój badań, ustalanie jednolitych standardów i norm bezpieczeństwa ochrony radiologicznej.

Back To Top