Skip to content

izomery jądrowe

izomery jądrowe

Nuklidy o tej samej liczbie masowej A i tej samej liczbie atomowej Z, których jądra znajdują się w ciągu mierzalnie długiego czasu w różnych stanach energetycznych, tzw. stanach izomerycznych. Metastabilny izomer jądrowy (w wyższym stanie energetycznym) oznacza się literą m obok liczby masowej nuklidu, np. Br-80m. Ulega on rozpadowi, przechodząc do stanu podstawowego (tzw. przejście izomeryczne), z emisją promieniowania gamma lub elektronów konwersji, rzadziej również w drodze konkurencyjnego rozpadu alfa, beta lub wychwytu elektronu orbitalnego.

Back To Top