Skip to content

Wigner, Eugene

Eugene Wigner (1902-1995)

Węgiersko-amerykański fizyk teoretyczny. W 1963 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki „za wkład w teorię jądra atomowego i cząstek elementarnych, w szczególności poprzez odkrycie i zastosowanie podstawowych zasad symetrii”. Wigner i Hermann Weyl byli odpowiedzialni za wprowadzenie teorii grup do fizyki, zwłaszcza teorii symetrii w fizyce. Był autorem przełomowych prac z matematyki czystej, w tym szeregu twierdzeń matematycznych. Znany jest również ze swoich badań nad strukturą jądra atomowego. Podczas Projektu Manhattan kierował zespołem, którego zadaniem było zaprojektowanie reaktorów jądrowych do konwersji uranu na pluton do celów wojskowych.

Back To Top